Keskkond

Graanul Invest grupi 2017. aasta säästlikkuse aruanne annab ülevaate grupi peamistest tegevustest ja saavutustest ning kirjeldab majanduslikku, sotsiaalset ning keskkondlikku mõju ümbritsevale keskkonnale.

Oma väärtusahela tegeliku mõju tajumise abil saame me seada tulemusnäitajaid, mis tagavad nii majandus- kui ka keskkonnaalase jätkusuutlikkuse.

 

 Säästlikkuse aruande saab allalaadida siit

Säästlikkuse aruanne