Süsinikunegatiivne jalajälg

Graanul Investi grupp avaldas 2019. aasta säästlikkuse aruande, tuues esmakordselt välja süsinikuarvutused, mis näitavad, et grupi emissioonide tasakaal ei ole mitte ainult nullis, vaid on tugevalt miinuses, toimides ühiskonnas süsinikdioksiidi ekvivalendi sidujana.

Säästlikkuse aruanne annab ülevaate grupi kõigis tegevusvaldkondades toimunud arengutest, keskendudes viiele suurele teemale: kestliku metsandus, tootmise võtmenäitajad, süsinikujalajälg, innovatsioon ja sotsiaalne mõju. 

Tutvu 2019. aasta säästlikkuse aruandega

Säästlikkuse aruanne 2019


Tutvu 2018. aasta säästlikkuse aruandega

Tutvu 2017. aasta säästlikkuse aruandega