Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Kõik Graanul Invest kontserni tehased keskenduvad oma toodangu kvaliteedi ja mahtude tagamisele, olles samal ajal klientidele usaldusväärne ja turvaline partner. Meie ärieesmärgid keskenduvad järgmistele põhimõtetele - parima kvaliteediga toode, keskkonnasäästlik ja efektiivne tootmisprotsess, parimad energiatõhususe näitajad ning turvaline töökeskkond.

 

 KVALITEETNE TOODE JA KLIENDI RAHULOLU

Toodame kvaliteetset, rahvusvahelistele nõuetele ja kliendi soovidele vastavat graanulit ning garanteerime pideva ja õigeaegse tarne. Arvestame klientidelt ja huvigruppidelt saadud ettepanekutega.

 

KOOSTÖÖPARTNERID

Teeme koosööd partneritega, kes järgivad meiega samu kvaliteedi, keskkonnaalaseid, energiatõhususe ja töökeskkonna põhimõtteid. Kasutame ainult tarnijaid, kes omavad säästva metsamajandamise ja jätkusuutliku tarneahela sertifikaate ning tarnivad nõutele vastavat toorainet.

 Graanul Invest grupi klientide ja koostööpartnerite isikuandmete töötlemise tingimused ja õiguslikud alused.


PERSONAL

Tööde teostamisel rakendame pädevaid isikuid ning koolitame pidevalt oma töötajaid nende kvaliteedi-, keskkonna- , energiatõhususe, töötervishoiualase ning hädaolukordades tegutsemise teadlikkuse tõstmiseks.


KESKKOND JA TÖÖKESKKOND

Jälgime, et kehtivad rahvuslikud keskkonda, töötervishoidu ja muid valdkondi siduvad regulatsioonid oleksid ettevõtetes täidetud. Peame ülal tõhusat organisatsiooni juhtimissüsteemi - meie töötajate teadmised on oluline meede, millega saavutame selle tõhususe. Jälgime pidevalt oma keskkonnareostuse ja energia ning ressursside kasutamise näitajaid, edendamaks nii majanduslikult kui ökoloogiliselt tõhusat tootmist.

Planeerimine energiatõhusust parandavaid tegevusi ja tagame vajaliku informatsiooni ja ressursside olemasolu, mis täidavad meie energiatulemuslikkuse eesmärgid.

 Tagame järjepidevalt ohutu töökeskkonna ja loome ohutud töötingimused oma ettevõtete töötajatele ning turvalise viibimise meie ettevõtetes oma külalistele ja koostööpartneritele.

 Uute investeerimisotsuste tegemisel ning lahenduste eelistamisel hindame nende mõju tööohutusele, keskkonnale ja meie energiatõhususele.

 

PIDEV ARENG

Ettevõtte juhtkond püstitab kvaliteedi-,  töötervishoiu, energiatõhususe ja keskkonna põhiväärtuste elluviimiseks eesmärgid ning tagab nende täitmise kaudu juhtimissüsteemi pideva parendamise.

 

KORRUPTSIOONIVASTANE VÕITLUS

Korruptsiooniriskide maandamine on meie tegevuse lahutamatuks osaks. Läbi teadlikkuse tõstmise, lepinguliste suhete, elektroonsete maksete ja pideva järelkontrolli oleme loonud nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis ei jäta ruumi usalduse kuritarvitamiseks meie väärtusahelas. 

Graanul Invest grupi korruptsioonivastane juhend.