Graanul Biotech on Graanul Investi gruppi kuuluv biomassi väärindamisele ja biotehnoloogiliste protsesside arendamisele keskendunud ettevõte.

Graanul Biotech kasutab puidu väärindamiseks innovaatilist fraktsioneerimise tehnoloogiat, mille põhiproduktideks on puidusuhkrud ja kõrge kvaliteediga ligniin, mida saab kasutada toormena erinevates biotehnoloogilistes protsessides ja uudsete biomaterjalide tootmisel.

Graanul Biotech tegeleb  puidufraktsioneerimise demotehase rajamisega, et toota erinevaid biokemikaalide ja biomaterjalide vaheprodukte ning demonstreerida uusi biotoodete väärtusahelaid. 

SWEETWOODS projekt tegeleb ühes kaheksa Euroopa partneriga puidufraktsioneerimise demotehase rajamisega.

Projekti eesmärk on demonstreerida tööstuslikul tasemel kõrge puhtusastmega ligniini ja suhkrute tootmist puitmassist ning näidata nende materjalide uusi kasutusvõimalusi.

Loe lähemalt: www.sweetwoods.eu

REWOFUEL projekti eesmärk on muuta praegu madalama kvaliteediga puidujäägid teise põlvkonna taastuvaks isobuteeniks, mida saaks edaspidi muundada bensiiniks ja reaktiivkütuseks.

www.rewofuel.eu

VEHICLE projekti eesmärk on laiendada olemasolevate ja tulevaste biorafineerimistehaste äri- ja turuvõimalusi, näidates suhkru rakendatavust erinevates tootmisahelates.