Bioprotsesside arendus

Graanul Biotech on Graanul Investi gruppi kuuluv biomassi väärindamisele ja biotehnoloogiliste protsesside arendamisele keskendunud ettevõte.

Graanul Biotech kasutab puidu väärindamiseks innovaatilist fraktsioneerimise tehnoloogiat, mille põhiproduktideks on puidusuhkrud ja kõrge kvaliteediga ligniin, mida saab kasutada toormena erinevates biotehnoloogilistes protsessides ja uudsete biomaterjalide tootmisel.

 

Sweetwoods logo

Graanul Biotechi juhitud SWEETWOODS nime kandev projekt tegeleb ühes kaheksa Euroopa partneriga puidufraktsioneerimise demotehase rajamisega, et toota erinevaid biokemikaalide ja biomaterjalide vaheprodukte ning demonstreerida uusi biotoodete väärtusahelaid. 

SWEETWOODS projektile antud teadus- ja arendustegevuse toetus kuulub Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni rahastusprogrammi Horizon 2020 ning selle saaja selgub väga tihedas konkurentsis. SWEETWOODS projekti kogueelarve on 43,2 miljonit eurot, millest 20,96 miljonit on Euroopa Liidu tagastamatu toetus ja ülejäänu panustavad projektis osalevad ettevõtted omaosalusena.

Tänaseni on lehtpuu haket ja tootmisjääke peetud sobivaks vaid üksikute produktide nagu tselluloosi või etanooli tootmiseks. Kõrvalsaaduseid nagu ligniin ja hemitselluloos on peetud väheväärtuslikeks jääkideks. SWEETWOODS tehnoloogiaplatvorm loob lignotsellulloossele biomassile lisandväärtuse ja kõik selle põhikomponendid väärindatakse. Demotehases kasutatavad tehnoloogiad ja protsessid on hoolikalt valitud üksteist täiendama: MetGeni ensümaatilised lahendused on optimeeritud Graanul Investi toorainete iseärasustest lähtuvalt ja Graanul Biotechi poolt rakendatav Sweetwater Energy eeltöötlustehnoloogia lubab puidu efektiivselt väärtuslikeks vahesaadusteks fraktsioneerida.

Kõrge puhtusastmega C5 ja C6 suhkruid ja ligniini saab kasutada erinevate biokütuste, biokemikaalide ja biomaterjalide tootmisel, mis on aluseks täiesti uute biomajanduse ärimudelite välja arendamiseks. Konsortsiumi kuuluvad erinevate valdkondade juhtivad ettevõtted, kes on valmis osalema uute biotoodete arendamisel ja turule toomisel, esindades kogu väärtusahelat metsaomanikest turule jõudvate lõpp-toodeteni.

Projekti eesmärk on demonstreerida tööstuslikul tasemel kõrge puhtusastmega ligniini ja suhkrute tootmist puitmassist ning näidata nende materjalide uusi kasutusvõimalusi kombineerides osalejate alljärgnevaid tehnoloogiaid ja teadmisi:

 • Tööstuslik puidutöötlemine Graanul Biotech OÜ-s (Eesti)
 • Tööstuslikud ensüümid hüdrolüüsiks, ligniini depolümerisatsiooniks ja suhkrute töötlemiseks MetGen Oy-lt (Soome)
 • Elastomeersete vahtude tootmine Armacell poolt  Ultima GmbH kaudu (Saksamaa)
 • Ligniini kasutamine polüuretaanvahtude toomisel Recticel N.V.-s (Belgia),
 • C5 ja C6 suhkrute fermentatsioon bio-isobuteeniks Global Bioenergies poolt (Prantsusmaa)
 • Tehase elutsüklianalüüs 2B Srl poolt (Itaalia)
 • Erinevate väärtusahelate ja biotoodete ning nende globaalsete turgude hindamine ja analüüs Vertech Group  poolt (Prantsusmaa)
 • Projektijuhtimise tugi Spinverse Oy-lt (Soome)

Vaata siit ka SWEETWOODS projekti veebilehte 


REWOFUEL projekt

Graanul Invest osaleb partnerina Prantsuse ettevõtte Global Bioenergies juhitud teadus- ja arendusprojektis REWOFUEL, mille eesmärk on puitmassist bensiini ja lennukikütuse tootmine. Kolm aastat vältav projekt pälvis 13,9 miljoni euro suuruse Horizon 2020 programmi kuuluva Euroopa Komisjoni teadustoetuse.

Projekti käigus soovitakse demonstreerida uut väärtusahelat kombineerides Global Bioenergies isobuteeni tootmise protsessi Sekabi okaspuu eeltöötluse ja Neste Engineering Solutionsi isobuteeni konverteerimise tehnoloogiatega. Eesmärk on toota praegu ebaefektiivselt väärindatud okaspuu  jääkidest teise põlvkonna bio-isobuteen, mida omakorda saab kasutada bensiini ja lennukikütuse tootmiseks ja keemiatööstuse toorainena.

Biomassi peetakse üheks alternatiivseks tooraineks naftale, et tegeleda kliimamuutuse ja ressursside tõhusama kasutamisega ning tugevdada Euroopa riikide energia ja tooraine sõltumatust. Siiski ei ole biomass veel täna naftale otsene asendus – välja on vaja töötada uusi innovaatilisi protsesse ja väärtusahelaid, millega töödelda biomassi efektiivselt lõpptoodeteks nagu kütused ja kemikaalid.

 Eesmärk on luua uus väärtusahel kaasates projekti partnerite järgnevaid tehnoloogiaid ja teadmisi:

 • Okaspuu jääkide tarneahel ja eeltöötlus- Graanul Invest AS (Eesti)
 • Okaspuu eeltöötlus ja hüdrolüüs Sekab poolt, rakendades nende CelluAPP® tehnoloogiat (Rootsi),
 • Hüdrolüsaadi fermentatsioon bio-isobuteeniks- Global Bioenergies (Prantsusmaa ja Saksamaa),
 • Bio-isobuteeni konversioon bensiini biokomponendiks- Neste Engineering Solutions (Soome),
 • Insenertehnilised lahendused puidu eeltöötluse ja isobuteeni konversiooni tehnoloogiatele- TechnipFMC and IPSB (Prantsusmaa),
 • Bensiini biokomponendi katsetamine- Repsol (Hispaania)
 • Bio-isobuteeni kasutusvõimaluste katsed lennukikütusena- SkyNRG (Holland)
 • Ligniini massi kasutusvõimalused asfalti tootmisel- Peab Asfalt (Rootsi)
 • Isobuteeni fermentatsiooni jäägi kasutamine proteiini tootmisel- Ajinomoto Eurolysine (Prantsusmaa)
 • Elutsükli ja keskkonnamõjude hindamine- Linz Ülikooli Energiainstituut(Austria).

 Vaata siit ka Rewofuel projekti veebilehte