Alates 2012. aastast on Graanul Invest rajanud oma pelletitehaste kõrvale koostootmisjaamasid, suurendades hüppeliselt ettevõtte energiatootmisvõimekust. 

Koostootmisjaamad on biomassil põhinevad, soojus- ja elektrienergiat paralleelselt tootvad üksused, millega varustame nii oma pelletitehaseid kui ka kohalikku võrku.

Jaamade kütusena kasutame puukoort ja raidmete haket. Suurema osa puukoorest saame oma pelletitehaste koorimisliinidelt, aga ostame kokku ka seda, mis puidutööstusest üle jääb. 

Koostootmisjaamade soojusenergia suunatakse pelletitehastesse, kus seda kasutatakse tootmismaterjali kuivatamiseks. Toodetud elektrienergiaga kaetakse nii kõikide koostootmisjaamade omatarve kui ka kuue meie enda pelletitehase elektritarve. Kõik ülejäänu müüakse taastuvenergiana kohalikku elektrivõrku.