Graanul Investi kontserni kuulub kolm suurt Eesti metsaettevõtet: Karo Mets OÜ, Roger Puit AS ja Valga Puu OÜ

Nende kolme metsaettevõtte peale kokku on grupil majandada juba üle 53 000 ha metsamaad, mis moodustab ca  4% Eesti erametsadest. 

Graanul Invest grupi kindel soov on  oma metsandusevaldkonda  edasi arendada ning ka Lätis metsandusega oluliselt tegelema hakata.

Kuna mitte ükski metsaomanik ei soovi näha oma metsi kahanemas, on metsamajandamise lahutamatuks tegevuseks ka metsauuendus. 2019. aastal istutas Graanul Investi grupp üle 1,48 miljoni puu.

Kuna tegutseme rahvusvaheliselt, on meile väga oluline, et lisaks kodumaisele metsaseadusele vastab meie metsandus ka maailma tunnustatuimatele metsamajandamisnõuetele ja sertifikaatidele. 

 

OÜ Valga Puu on 1999. aastal asutatud metsamajandamisega tegelev ettevõte. Valga Puu on üks Eesti suurimaid metsamajandamise ettevõtteid.

www,valgapuu.ee 

Karo Mets on 1994. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev metsaettevõte, mis tegeleb metsade jätkusuutliku majandamisega. 

www.karomets.ee 

Roger Puit  AS on aastal 1995 Eesti kapitalil loodud ettevõte, mille põhitegevuseks on oma metskonna majandamine.

www.rogerpuit.ee