12. Juuni 2018

Graanul Invest avaldas 2017. aasta säästlikkuse aruande

Graanul Investi grupp avaldas 2017. aasta säästlikkuse aruande, mis annab ülevaate grupi peamistest tegevustest ja saavutustest ning kirjeldab majanduslikku, sotsiaalset ning keskkondlikku mõju ümbritsevale keskkonnale.

„Oma väärtusahela tegeliku mõju tajumise abil saame me seada tulemusnäitajaid, mis tagavad nii majandus- kui ka keskkonnaalase jätkusuutlikkuse,“ sõnas Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen, lisades, et huvigruppide ja klientide huvi on sellise info vastu olnud suur.

„Soovime innustada ka teisi ettevõtteid arendama keskkonnasäästlikke lahendusi ja parandama tarneahela läbipaistvust,“ kommenteeris tegevjuht Raul Kirjanen otsust hakata säästlikkuse ülevaadet iga-aastaselt koostama.

Kirjaneni sõnul on aruanne lihtsustatud kokkuvõte kõigest sellest, mis Graanul Investi ettevõtetes toimub. Rääkides 2017.a olulisematest saavutustest sõnas Kirjanen, et Graanul Invest on oma tehnoloogia ja protseduuridega liikunud õiges suunas ning praeguseks on loodud tootmisahel, mis vastab oma võtmenäitajatelt juba Euroopa Liidu 2030. aasta nõuetele. 2018.a üldine eesmärk on kõiki näitajaid parandada.

Säästlikkuse aruande saab alla laadida siit

Säästlikkuse aruanne

Üles