12. September 2018

Graanul Investi tehased said maineka energiajuhtimise sertifikaadi

Graanul Invest grupi kõikide Eesti pelletitehaste energiajuhtimissüsteemid tunnistati ISO:50001 sertifikaadi nõuetele vastavaks.

Grupi Lätis asuvatel tehastel on vastav sertifikaat olemas  juba varasemast ajast ning koos Eesti tehastega on selle ülemaailmselt tunnustatud sertifikaadi pälvinud nüüdseks kokku kümme grupi tehast.

ISO:50001 sertifikaadi eesmärk on aidata organisatsioonidel muuta energiakasutust efektiivsemaks ja säästlikumaks ning seeläbi vähendada ka kasvuhoonegaaside emissiooni ja kulutusi energiale. Sertifikaadi hoidmiseks tuleb tegeleda järjepidevalt energiajuhtimise täiustamisega ning läbida regulaarsed auditid.

 Kogu Graanul Invest grupi toodetud energia on fossiilsetest emissioonidest vaba taastuvenergia, kuid ka rohelise energia tarbimisel oleme eesmärgiks seadnud säästlikkuse ja energiatulemuslikkuse pideva parandamise.

 Energiajuhtimissüsteemi sertifitseerimise järgselt on meie grupi integreeritud juhtimissüsteem jõudnud loogilise tervikuni, kus on kaetud kvaliteedi, keskkonna, tööohutuse ja energiajuhtimise valdkonnad. Kõikide tehaste liitmine ühtse süsteemiga võimaldab mõõta täpsemalt grupiüleseid eesmärke, mis on välja toodud grupi iga-aastases säästlikkuse aruandes.

 sertifikaat

 

 

 

 

Üles