03. Juuni 2020

Kohalikud ettevõtted algatasid Toidupangaga abiprojekti

Graanul Invest gruppi kuuluv metsaettevõte Valga Puu toetab Põlva-, Võru- ja Valgamaa Toidupankasid, et keerulisel ajal aidata maapiirkondades elavaid peresid. Abiprojektina jagatav toidukaup on kokku pandud kohalike toidutootjatega koostöös.

Valga Puu toetab projekti 60 000 euroga, mis võimaldab Toidupangal nelja kuu jooksul pakkuda kohalikku toidukaupa lasterikastele peredele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele.

Põlva toidupanga eestvedaja Kairit Numa sõnul sõlmiti Valga Puuga kokkulepe, et abipakkidesse minev toit ostetakse vaid kohalikelt tootjatelt, et pakkuda inimestele kvaliteetset toitu ja samas toetada ka väikeettevõtteid. Numa sõnul tulid kohalikud tootjad projektiga kohe kaasa ning pingutasid omalt poolt parima tulemuse saavutamiseks.

Valga Puu juhi Andres Oleski sõnul on algatuse üheks eesmärgiks COVID-19 viirusega kaasnenud kriisis üksteisele toe pakkumine.  Tema sõnul seisab elu maapiirkondades kahel peamisel ettevõtlussuunal -  metsandusel ja põllumajandusel, mis nüüd ühiselt abivajajaid toetama asusid. „Kohaliku kogukonna ja väiketootjate toetamine on meie jaoks oluline ja oleme seda alati vastavalt võimalustele ka teinud,“ ütles Andres Olesk.

Valga Puuga sõlmitud kokkuleppe kohaselt saavad kolme maakonna toidupangad toetust 5000 eurot kuus. Numa sõnul on toidupankade jaoks tegemist väga suurte summadega. „Tavapäraselt saame me annetustena pisikesi summasid ja meil pole mitte kunagi olnud võimalust, et toetusraha eest oleks saanud toitu osta,“ ütles Numa.

Esimesed projekti toidupakid on abivajajateni juba ka jõudnud ning tagasiside on Kairit Numa sõnul olnud äärmiselt positiivne. Kohalikele toidutootjatele tehti ühised hanked ning Põlva-, Võru- ja Valgamaal jagati sisuliselt ühesuguseid kohalike toodetega pakke. Esimesel kuul pandi toetusraha eest kokku 300 üheksakilost kotti toidukraami. Tootjate poolelt osalesid algatuses Nopri Talumeierei, Karni Lihatooted, Jaagumäe keskus, Sangaste Linnas, Aakre Moos, Muna Liisa ja mitmed teised. 

      

 

Üles