26. Aprill 2018

SIA Graanul Invest ja Läti Finantseerimise ja Tellimise Keskasutus sõlmisid lepingu

SIA Graanul Invest ja Läti Finantseerimise ja Tellimise Keskasutus sõlmisid lepingu energiatõhususe projekti elluviimiseks.

SIA Graanul Invest on sõlminud Läti Finantseerimise ja Tellimise Keskasutusega ning Läti Vabariigi Majandusministeeriumiga lepingu nr 4.1.1.0/17/A/029 projekti „Puidugraanulite tootmisliinide taastamine SIA Graanul Investis“ elluviimiseks.

Projekti eesmärk on taastada olemasolevad puidugraanulite tootmisliinid, et vähendada tootmisprotsessis energiakulu ja tagada tootmismahu suurenemine.

Projekti tulemuseks on tootmisprotsessis energiakulu vähendamine ja tootmismahu suurendamine, elektrikulu väheneb 20,08% ühe tonni graanulite kohta ja kogu energiasääst on 4559 MWh ühe aasta kohta.

Ühtekuuluvusfondi finantseeringu kogusumma on 600 000,00 eurot.

Üles