16. Mai 2018

Okaspuust biokütuste ja biokemikaalide tootmise teadus- ja arendusprojekt

EU2Inea

Graanul Invest osaleb partnerina okaspuust biokütuste ja biokemikaalide tootmise teadus- ja arendusprojektis

Graanul Invest osaleb partnerina Prantsuse ettevõtte Global Bioenergies juhitud teadus- ja arendusprojektis REWOFUEL, mille eesmärk on puitmassist bensiini ja lennukikütuse tootmine. Kolm aastat vältav projekt pälvis 13,9 miljoni euro suuruse Horizon 2020 programmi kuuluva Euroopa Komisjoni teadustoetuse.

Projekti käigus soovitakse demonstreerida uut väärtusahelat kombineerides Global Bioenergies isobuteeni tootmise protsessi Sekabi okaspuu eeltöötluse ja Neste Engineering Solutionsi isobuteeni konverteerimise tehnoloogiatega. Eesmärk on toota praegu ebaefektiivselt väärindatud okaspuu  jääkidest teise põlvkonna bio-isobuteen, mida omakorda saab kasutada bensiini ja lennukikütuse tootmiseks ja keemiatööstuse toorainena.

Biomassi peetakse üheks alternatiivseks tooraineks naftale, et tegeleda kliimamuutuse ja ressursside tõhusama kasutamisega ning tugevdada Euroopa riikide energia ja tooraine sõltumatust. Siiski ei ole biomass veel täna naftale otsene asendus – välja on vaja töötada uusi innovaatilisi protsesse ja väärtusahelaid, millega töödelda biomassi efektiivselt lõpptoodeteks nagu kütused ja kemikaalid.

Käesolev projekt koondab tunnustatud tööstuseid erinevatest valdkondadest ning üheskoos on plaanis välja töötada esmakordne biorafineerimistehas, mis võimaldaks puitmassi muuta bensiini biokomponendiks ja lennukikütusteks.

„Meil on väga hea meel, et saame osaleda rahvusvaheliselt laia haardega ja juhtivaid tööstusettevõtteid koondavas tööstuskonsortsiumis, mis arendab ühiselt okaspuu uusi väärindamisviise ja lõpptooteid. Me usume, et see on väga oluline samm kõrgete jätkusuutlikkuse standarditega biomaterjalide turu arendamisel ja võimaldab luua okaspuule pikas perspektiivis olulist täiendavat lisandväärtust,“ kommenteeris Graanul Investi teadus- ja arendusjuht Peep Pitk.

11 projekti partnerit 8-st Euroopa Liidu liikmesriigist allkirjastasid lepingu Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametiga (INEA), kes haldab Horizon 2020 teadusrahastusprogrammi turvalise, puhta ja efektiivse energia toetusi. INEA eesmärk on toetada Euroopa Komisjoni ja projekti osapooli ekspertteadmiste ja kvaliteetse programmijuhtimisega.

Projekt nimega REWOFUEL valiti välja väga konkurentsitihedas protsessis sõltumatute ekspertide poolt.

Eesmärk on luua uus väärtusahel kaasates projekti partnerite järgnevaid tehnoloogiaid ja teadmisi:

  • Okaspuu jääkide tarneahel ja eeltöötlus- Graanul Invest AS (Eesti)
  • Okaspuu eeltöötlus ja hüdrolüüs Sekab poolt, rakendades nende CelluAPP® tehnoloogiat (Rootsi),
  • Hüdrolüsaadi fermentatsioon bio-isobuteeniks- Global Bioenergies (Prantsusmaa ja Saksamaa),
  • Bio-isobuteeni konversioon bensiini biokomponendiks- Neste Engineering Solutions (Soome),
  • Insenertehnilised lahendused puidu eeltöötluse ja isobuteeni konversiooni tehnoloogiatele- TechnipFMC and IPSB (Prantsusmaa),
  • Bensiini biokomponendi katsetamine- Repsol (Hispaania)
  • Bio-isobuteeni kasutusvõimaluste katsed lennukikütusena- SkyNRG (Holland)
  • Ligniini massi kasutusvõimalused asfalti tootmisel- Peab Asfalt (Rootsi)
  • Isobuteeni fermentatsiooni jäägi kasutamine proteiini tootmisel- Ajinomoto Eurolysine (Prantsusmaa)
  • Elutsükli ja keskkonnamõjude hindamine- Linz Ülikool Energiainstituudi (Austria).

 

Kogu projekti eelarve on 19,7 miljonit eurot, millest 13,9 miljonit eurot katab Euroopa Liidu toetus ning ülejäänu tuleb partnerite omaosalusest.

Projekti koordinaator Global Bioenergies on üks vähestest ettevõtetest maailmas ning ainus Euroopas, kes arendab meetodeid muutmaks taastuvaid ressursse läbi fermentatsiooni protsessi süsivesinikeks. Global Bioenergies alustas oma tegevust bio-isobuteeni tootmisega, kuid arendavad oma tootmisprotsesse pidevalt ja tänaseks opereerivad Saksamaal tööstuslikku demotehast. Käimas on ka ettevalmistustööd uue täismahus tehase käivitamiseks koostöös Cristal Unioniga, kasutades süsiniku allikana suhkrupeedi suhkruid.

Üles